Familjerätt (pdf)

Familjerätt Källa: Justitiedepartementet
 • Resultat på högskoleprovet är giltigt i åtta år

  Den 6 augusti fattade regeringen beslut om att förlänga giltighetstiden för resultat på högskoleprovet från 5 till 8 år. Förändringen är en av många satsningar på universitet och högskolor som regeringen har gjort med anledning av det nya coronaviruset.
 • Ökning av anmälda brott i juni, trots pandemin

  Antalet anmälda brott i juni 2020 har ökat med 3 procent, jämfört med i juni förra året. Minskningen av antalet anmälda brott under mars, april och maj 2020, jämfört med motsvarande månader 2019, vändes till en ökning i juni 2020.
  2020-07-09 11:32
 • Flickor får oftare åtalsunderlåtelse

  Bland ungdomar får flickor åtalsunderlåtelse i högre utsträckning än pojkar när de lagförs. I en kortanalys från Brå undersöks om åklagare behandlar pojkar och flickor lika.
  2020-07-01 10:30