Familjerätt (pdf)

Familjerätt Källa: Justitiedepartementet
 • Brexit, utvidgning och långtidsbudget på EU-toppmöte

  Brexit, utvidgningen av EU och EU:s långtidsbudget var några av frågorna som statsminister Stefan Löfven tog upp när han träffade sina EU-kollegor 17–18 oktober. Stats- och regeringscheferna diskuterade också situationen i Syrien och Turkiet.
 • Sammanställning av studier om brottslighet bland personer med utländsk och inhemsk bakgrund

  Brå har sammanställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan. Litteraturöversikten bygger på en systematisk genomgång av befintlig litteratur på området från 2005 och framåt. 
  2019-10-17 16:14
 • Brå får i uppdrag att fördjupa kunskapen om islamofobiska hatbrott

  Regeringen ger Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie av islamofobiska hatbrott. Studien ska belysa den islamofobiska hatbrottslighetens karaktär för att uppnå mer kunskap så att det förebyggande arbetet mot rasism, särskilt islamofobi, kan stärkas.
  2019-10-17 14:59