Familjerätt (pdf)

Familjerätt Källa: Justitiedepartementet
 • NORDEFCO Annual report 2019

  Sverige var under 2019 ordförande för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Årsrapporten sammanfattar den verksamhet och konkreta steg som tagits under det svenska ordförandeskapet. Rapporten finns endast på engelska.
 • Nu pågår insamlingen till trygghetsundersökningen NTU 2020

  I dagarna skickar Brå ut enkäten för Nationella trygghetsundersökningen (NTU) till 200 000 personer, som bland annat får svara på frågor om otrygghet och utsatthet för brott.
  2020-01-24 10:47
 • Anmälda brott 2019 – preliminär statistik

  Idag publicerar Brottsförebyggande rådet den preliminära statistiken över anmälda brott 2019. Statistiken omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under det föregående året. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visade sig inte vara brott.
  2020-01-16 10:30