Familjerätt (pdf)

Familjerätt Källa: Justitiedepartementet
 • Förstärkt avdrag för forskning och utveckling i höstbudgeten

  Regeringen vill ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för de personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviseras i den kommande höstbudgeten och föreslås träda i kraft 1 april nästa år.
 • Polisens forensiska verksamhet ofta avgörande för brottsutredningar

  Vid rättegångar kan bevis, såsom fingeravtryck och dna, fungera som underlag till en fällande dom. Därför kan det forensiska arbetet vara den pusselbit som gör det möjligt att utreda och väcka åtal. I Brås senaste kortanalys beskriver vi Nationellt forensiskt centrums forensiska verksamhet.
  2019-08-23 11:30
 • Analys gav nytt fokus för arbete mot ordningsstörningar vid fotbollsmatcher

  Trygg fotboll i Göteborg har tagit sig an problemen med våld och ordningsstörningar bland vissa supportrar och den otrygghet som det skapar. Satsningen har testats vid IFK Göteborgs hemmamatcher och är nu utvärderat av Malmö universitet med ekonomiskt stöd från Brå.
  2019-08-21 18:36