Familjerätt (pdf)

Familjerätt Källa: Justitiedepartementet
  • Statskontoret har utvärderat satsningarna på Brå

    Statskontoret har utvärderat regeringens satsningar på Brottsförebyggande rådet (Brå).
    2020-06-01 12:44
  • Nytt schema ger fler poliser på kvällen

    Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.
    2020-05-28 17:42