Familjerätt (pdf)

Familjerätt Källa: Justitiedepartementet
  • Pris till brottsförebyggande arbete i socialt utsatt område

    Idag tilldelas Sofielundsarbetet, första pris i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den europeiska finalen äger rum i Helsingfors 12 december.
    2019-11-08 10:30
  • Var tredje förtroendevald utsätts för trakasserier, hot eller våld

    Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren men det är få som anmäler. Fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas och när kvinnliga politiker utsätts är händelserna oftare av sexuell karaktär. Det visar en ny rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag.
    2019-11-06 11:00